Advenio barn- och ungdomsgrupp har bedrivit sin konsulentstödda jour- och familjehemsverksamhet sedan 2016 och har arbetat på uppdrag av kommuner i både Stockholm län och Uppsala län. Sedan 2013 har familjehemskonsulent och VD arbetat med placerade barn- och unga genom andra instanser. Under åren har många barn- och unga blivit placerade genom Advenio barn- och ungdomsgruppens egna jour- och familjehem. Med detta har erfarenheten och verksamheten vuxit och fortsätter att växa.   

Vår vision: ”Vi ser till att varje barn och ungdom har rätt att få växa under trygga förhållanden”

 

Vilka är vi?

 

Advenio barn- och ungdomsgruppen består av kunnig personal som arbetat med sociala frågor sedan 2013.

Personalen har gedigen kompetens och utbildning som väger tungt i arbeten med människor i utsatta situationer. Att skapa en trygghet redan från början är en självklarhet för oss.

Hur arbetar vi?

Att arbeta utifrån kvalité är ingenting vi tar för givet. Familjehemskonsulenterna hos Advenio barn- och ungdomsgrupp arbetar i nära dialog med både de placerade barn och unga såväl med de egna jour- och familjehemmet. Att lysa med vår närvaro under placeringens gång har visat vara ett säkert kort. På så vis kan vi bygga upp en stadigvarande relation både med den placerade samt med de egna jour- och familjehemmet genom att finnas till hands när frågor och funderingar uppstår.

Att det kan uppstå situationer som behöver lösas med jämna mellanrum är ingenting som vi räds inför. Genom åren har vi hittat verktyg som fungerar för stötta både den placerade samt de egna jour- och familjehemmen. Vi fungerar som en enhet för att underlätta och trygga vägen för den placerade barn och unga framåt.

vår arbetssätt

Hos Advenio barn- och ungdomsgruppen arbetar vi dagligen för att säkra att det finns en trygg omgivning för de barn och unga som blir placerade hos våra jour- och familjehem. Genom att lysa med vår närvaro och den professionalism vi uppbär ser vi till att skapa tillit hos de placerade barnen och unga så snabbt som möjligt. Genom att hålla goda samarbeten med socialtjänsten, skolan, särskild förordnad vårdnadshavare, familjehemmet och andra instanser som är viktiga i barnets liv, ser vi också som en självklarhet.