om-placeringar

Advenio barn- och ungdomsgrupp består av kompetenta familjehemskonsulenter med lång och bred erfarenhet av att hantera placerade barn och unga i de egna för den jour- och familjehemmen.

De jour- och familjehem som vi samarbetar med idag har också en lång historik av att ta emot placerade barn sedan tidigare. Detta ser vi med en fördel då vi kan redan från början kan se till att när en placeringsförfrågan inkommer kunna sätta igång med matchningsarbetet direkt. Genom vår process kan vi hitta rätt jour- eller familjehem just den specifika placeringsförfrågan.


Vi utgår alltid från jour- och familjehemmets egna kompetens och den historik av placerade barn och unga som dessa har. På så sätt kan vi säkerställa att det egna jour- och familjehemmet är väl förberedda när placeringen går igenom.


De egna jour- och familjehemmen som Advenio barn- och ungdomsgrupp har samarbete med har erfarenhet av barn eller unga med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.


Våra utredda jour- och familjehem finns i både Stockholms län och Uppsala län.