Vilka är vi?

 

Vår vision

”Vi ser till att varje barn och ungdom har rätt att få växa under trygga förhållanden”.Alla växer vi upp med olika förutsättningar men en grundprincip är att alla de placerade barn och ungdomar ska kunna få växa till sig, till självständiga individer i en trygg hemmamiljö. Advenio barn- och ungdomsgruppen säkerställer att de egna jour- och familjehemmen är väl informerade och förbereda inför varje placering som de åtar sig.   

Vår värdegrund

Trygghet – Vi strävar alltid efter att alla barn och unga ska känna sig trygga i den nya hemmamiljön. När ett barn placeras hos någon av våra konsulentstödda jour- och familjehem, säkerställer vi att barn eller ungdom kommer till en stabil familj som kan inge trygghet redan från början.

Närvaro – Att skina med våra konsulenters närvaro vid placeringar är en självklarhet som vi inte tar för givet. Detta för att alla våra placerade barn och ungdomar samt jour- och familjehemmen ska kontinuerligt få det stöd och råd som de behöver, när de behöver. Därför ser vi till att skina med vår närvaro för att skapa och öka tilltro sinsemellan.

Vilja – Våra jour- och familjehem som tar an ett uppdrag ska alltid ha den rätta viljan med hjärtat på rätt plats. Vi arbetar kontinuerligt för att matchningen blir så bra som möjligt.

Nuläget 2021

Genom åren har vi lyckats skapa täta samarbeten olika kommuner, genom att ge stöd och råd till våra egna jour- och familjehem där barn och ungdomar blir placerade.

Med den kontaktmannaskap som vi har, finns vi tillgängliga för våra egna jour- och familjehemmen under dygnets alla tider.  

Vi för ständiga dialoger med egna jour- och familjehemmen och följer kontinuerligt upp nya omständigheter som kan uppstå under placeringen. Detta för att öka förtroendet bland våra egna jour- och familjehemmen och se till att övergången sker på ett smidigt sätt. Både innan en placering sker, under placeringens gång och efter placeringen avslutats.

Utöver detta säkerställer vi att alla våra jour- och familjehem som har placeringar hos sig, följer rekommendationer från folkhälsomyndigheten.  

Varmt välkomna att ta del av vår service!