Hur blir man familjehem?

Hos ABU väljer vi noga ut vilka individer vi vill samarbeta med och som vi tycker är lämpliga för att kunna ta ett uppdrag som jour- och familjehem. Både befintliga jour- och familjehem och nya är valda med mycket omsorg och tanke. 

Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem och hjärta för ett barn eller ungdom som levt i otrygga förhållanden och i vissa fall upplevt trauma av något slag. Detta för att kunna ge detta barn eller ungdom en trygg tillvaro att få komma till och eventuellt kunna växa upp i. Ett liv i trygghet och omgiven av människor som vill stötta mot bättre liv. 

Samtliga jour- och familjehem utreds av våra erfarna familjehemskonsulenter. De krav som ställs är likvärdiga oavsett vilken bakgrund och erfarenhet den specifika familjen har sedan tidigare. Under hela utredningens gång gör vi en serie bedömningar som sedan ligger till grund för eventuellt samarbete. 

Här nedan kan ni läsa om den process som sker under utredningens gång:

1. Intresseanmälan: Man kan lämna intresseanmälan om att bli jour- och familjehem på olika sätt. Ett av det vanliga sättet är genom att lämna intresseanmälan som finns på hemsidan. Ett annat är genom att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter eller ringa oss direkt på telefon. Samtliga uppgifter hittar du under fliken Kontakta oss. 

2. Första samtal: Vi kontaktar dig så snart det finns möjlighet för ett första samtal där vi berättar kortfattat om ABU och vilka vi är som jobbar här. Har du enklare frågor kan du få ställa dessa under detta samtal. Därefter ber vi er att beställa hem följande registerutdrag från folkbokföring, polisen, kronofogden, Försäkringskassan, socialtjänsten. Dessa registerutdrag ska beställas för samtliga som är folkbokförda på adressen som är över 18 år. 

3. Andra samtalet: När samtliga registerutdrag har inkommit ber vi er att kontakta oss för en andra gång. Vi bokar då in ett möte där vi kommer ut hem till er för att göra en utredning. 

4. Hembesök: Vi träffar er personligen i ert hem för att dels lära känna er bättre dels för att se er boendesituation. Vi utför djupintervjuer där vi ställer väldigt specifika frågor till er för att kunna bygga upp en helhetsbild. Vid slutet av djupintervjuerna gör familjehemskonsulenten en sammanställning och en bedömning i utredningen för att se ifall den tilltänkta jour- och familjehemmet är lämpliga och har det som krävs för att kunna ta emot placerade barn eller ungdom.  

Viktigt att veta är också att vi tar minst 2 referenser per familjehemsförälder. Syftet är att utomstående så som kollega eller annan person som känner familjehemsföräldrarna ska kunna beskriva personen utifrån den relation dessa har till varandra. 

Det är bra att observera att detta hembesök kan ta mellan en och flera omgångar om utredningen så kräver. 

Familjehemskonsulenten ser även omkring i hemmet för att observera hur den tilltänkta familjen bor. Följande är viktigt i observationen vid hembesöket/en. 

 

Ett eget rum

Oavsett hur bostadssituationen ser ut för den tilltänkta jour- och familjehemmet så är det viktigt att den placerade barnet eller ungdomen får tillgång till ett eget rum, möblerat på ett sätt där ett barn eller ungdom kan känna att denne får tillgång till det som denne behöver. 

Familjehemsförälderns/föräldrarna förhållningssätt

En persons mognadsgrad är inte oftast länkad till dennes ålder. Därför ser vi det som viktigt att det tilltänkta familjehemmet har stor mognad för att kunna förstå vad uppdraget innebär. Vidare är det viktigt att familjehemsföräldern/föräldrarna är trygga i sig själva, innehar god ekonomisk situation och god boendesituation. Har god kommunikationsförmåga för att kunna samverka inom diverse möten med de olika insatserna som finns kring den placerade barnet eller ungdomen.